24.  september - 1. oktober 2023   25. nedelja med letom  - Slomškova

»Je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?«

Božja beseda nam hoče povedati, da je Bog neskončno dober in vsakomur želi samo dobro. Gospod najema delavce za delo v vinogradu in tiste, ki so delali samo eno uro, plača enako kot tiste, ki so delali ves dan. Mar ni to krivica! Ogorčenje tistih, ki so delali ves dan, je upravičeno tako dolgo, dokler gospodar ne pove razloga svojega ravnanja: »Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?« Plačilo ni povezano z delom delavcev, ampak je nagrada, ki je povezana z Božjo velikodušnostjo. Zato imajo v nebesih prostor tisti, ki so živeli na zemlji le nekaj ur in niso bili sposobni narediti česa dobrega, in tisti, ki so se vse življenje žrtvovali in delali za dobro vsega človeštva. Takšna je Božja logika, ki jo moramo sprejeti, sicer ne bomo videli Božjega kraljestva.

Pogosto smo prepričani, da Bog ne upošteva naših zaslug.  Prepričani smo, da si od Boga zaslužimo posebno obravnavo, a je žal ne dobimo. To kaže, kako šibek je naš odnos z Bogom in kako neobčutljivi smo za njegovo ravnanje. Zato ni čudno, če smo nevoščljivi in nam ta nevoščljivost jemlje veselje do drobnih čudežev življenja, ki jih Bog vsak dan dela za slehernega človeka. K sreči Bog ne odneha in tudi nas sprašuje: »Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem?             Po: E. Mozetič

 

24. 09.                      

NEDELJA    

25.  med letom

9h

10.30h  

Pečine  v zahvalo M.B. ob zlati poroki

Šentviška Gora   za župnijo

25. 09.

Ponedeljek

Sergij Radoneški, rd

8h

 

Šentviška Gora

za duše v vicah (Tolmin)

26. 09.

Torek

Kozma in Damijan, mč

8h

Šentviška Gora

za+ Milana Kogoj, nam. cvetja, Pon.

27. 09.

Sreda

Vincencij Pavelski, dh

8h

 

Šentviška Gora

za duše v vicah (Tolmin)

28. 09.

Četrtek  

Venčeslav, mč.

19h

Šentviška Gora

za + Jolando Laharnar, Š. G. 12

29. 09.

Petek  

Mihael, Gabriel, Rafael

19h

Ponikve

za vse ++, Ponikve 39

30. 09.

Sobota

Hieronim, dh, c.uč.

19h

Pečine    /nedeljska/ 

za + Albina Bičič, Pečine 70

 1. 10.

 

NEDELJA

26.  med letom – rožnovenska

kvatre

9h

 

10.30h

Ponikve

za ++, Ponikve 8

Šentviška Gora     

 za župnijo

► Verouk za vse skupine po urniku. 

► Zahvala vsem na Ponikvah, ki ste pomagali počistiti in urediti cerkev, da bomo v njej – vsaj ob posebnih priložnostih – lahko obhajali sv. bogoslužja.  

-----------------------

Državni zbor Republike Slovenije je z 52 glasovi za in 18 glasovi proti sprejel spremembo zakona o verski svobodi, s katerim je znižal višino državnega kritja prispevkov za socialno varnost verskim uslužbencem (duhovnikom, redovnikom). Hkrati je večjim verskim skupnostim (največja je prav Katoliška cerkev) – kar je mnogo hujše od nižanja teh prispevkov! - ukinil status splošno koristne organizacije. Proti spremembam so tako največje verske skupnosti, med drugim Katoliška cerkev, Islamska skupnost in Evangeličanska cerkev, nastopile že v javni obravnavi, ki je potekala marca. Poudarile so, da bo znižanje pomenilo nedovoljen poseg v že pridobljene pravice ter zmanjšalo že dosežene standarde verske svobode. 

---------------------

Ne postanemo kristjani, če kopičimo dobra dela, tako da bi po določenem številu ur prostovoljnega dela, po določeni količini denarja, porabljenega v dobre namene, ter maš in molitev lahko rekli: »Zdaj sem pa kristjan.«             Kristjani postanemo z osebno in svobodno odločitvijo, da bomo mislili in delali tako kot Jezus in da bomo imeli takšen odnos do Boga ter do bratov in sestre kakor Jezus. Vse prostovoljno delo tega sveta, trideset maš in štirideset rožnih vencev na dan ne služijo ničemur brez te odločitve.  Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Dobro poučeni in lepo vzgojeni otroci so najlepše cvetje bodočih časov.

(bl. Anton Martin Slomšek)

Vzgajati pomeni: postati Božji sodelavci, da bi vsakdo lahko uresničil svoj poklic. (Carlo Maria Martini)

nalagam novice...