slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

11. - 18. november 2018

32. nedelja med letom

DOLGA OBLAČILA

Jezus danes svari pred pismouki, ki se radi kažejo v dolgih oblačilih in opravljajo dolge molitve.

Jezusa ne bi prav razumeli, če bi sklepali, da nasprotuje dolgim oblekam in dolgim molitvam. Prav tako bi bili v zmoti, če bi mislili, da zahteva, naj bo oboje kratko. To dvoje spada med tiste zunanje reči, ki same po sebi niso ne dobre ne slabe. Postanejo pa dobre, kadar jih kdo uporablja z dobrim namenom, in slabe, kadar jih uporablja s slabim. Taki so bili nekateri izmed pismoukov: lakomni, slavohlepni in hinavski. Da bi pa naredili na ljudi vtis duhovnosti in svetosti, so si nadevali dolga oblačila in javno opravljali dolge molitve. Zunanje znake pobožnosti so zlorabljali z namenom, da bi prekrili notranjo pokvarjenost. Jezus je to popačenost razkrinkaval in poslušalce opozarjal, naj temu sprenevedanju ne nasedajo.

Priložnost, da to svoje poučevanje dopolni, se mu je ponudila, ko je prišel v tempelj. Opazil je, kako so nekateri metali denar v zakladnico. Gotovo je bil  marsikoga med njimi vesel, ko je videl, kako velik del svojih dohodkov prispeva za hišo njegovega Očeta. Apostole pa je spet opomnil, naj ne nasedajo zunanjemu videzu. Bogat dar, ki ga nekdo da, je lahko zares znak njegove velikodušnosti. A je tudi možno, da je le maska, pod katero skriva notranjo pokvarjenost. Prav tako je z revnim darom: lahko je znak darovalčeve notranje revščine, lahko pa se za njim skriva biser vere in ljubezni. Tak biser je bilo srce vdove, ki je vrgla v zakladnico le borna dva novčiča.

Bog nam ne določa, kako naj se oblačimo, kakšne molitve naj opravljamo in kakšne darove naj nosimo v cerkev. Vsakdo naj se ravna po lastni presoji. Z nobeno zunanjostjo pa ga ne bomo pretentali in z nikakršnim darom ga ne bomo preslepili, da ne bi videl v našo notranjost in precenil vrednosti našega srca. Po: p. F. Cerar, Beseda da Besedo

11. 11.

 

NEDELJA    

32. med letom  

 

 Martin, šk  

8h

 

9.15h 

 

10.30h

 

Pečne

za župnijo

Ponikve

za ++ starše Hvala, Ponikve 51a

Šentviška Gora

za + Albino Mlakar, Pr. Brdo 39

12. 11.

 

Ponedeljek

Jozafat Kunčevič, mč

8h

Šentviška Gora

za ++, (namesto cvetja 2)

13. 11.

Torek

Stanislav Kostka, rd

17

Ponikve

za + Angela in Petra Lapanja

14. 11.

Sreda

Nikolaj Tavelić, mč

17h

Pečine

za vse ++, Pečine 69

15. 11.

Četrtek

Albert veliki, šk

8h

Šentviška Gora

za ++, (namesto cvetja 3)

16. 11.

Petek      

Marjeta Škotska, kr.

17h

Šentviška Gora

za ++ Vogrič, Š. Gora 18

17. 11.

Sobota    

Elizabeta Ogrska, rd

 

 

 

na Idriji pri Bači

18.11.

NEDELJA

33. med letom 

          

        

 

8h

 

9.15h 

 

10.30h

 

Ponikve

za ++ sorodnike in prijatelje

Pečine

v dober namen

Šentviška Gora

za župnijo

> V soboto, 1. decembra, bo ob 19.30h v župnišču na Šentviški Gori srečanje vseh članov ŽPS in ŽGS na Planoti.  

>  Na voljo je Družinska pratika in Marijanski koledar!

XXX

Molimo …

Molimo za vse, ki morajo živeti s praznim mestom ob sebi, za vse, ki žalujejo, za otrokom, ki so ga izgubili, za prijateljem, ki je zapustil njihov krog, za nekom, ki manjka, a nima imena.

Molimo za vse, ki jih od okolja loči bolezen, ki so iztrgani iz sveta dela in svobodnega gibanja, zaprti v svoj svet. Molimo tudi za tiste, ki živijo v sporu z drugimi in ne vidijo rešitve; za tiste, ki se ne morejo pogovoriti, ki morajo molčati in so sami.

Molimo za vse, ki jim je človeška trdota vzela pogum, da ne bi začeli sovražiti luči življenja, ne dajali hudobiji prednosti pred dobroto, temveč bi brez zagrenjenosti odprli srce v upanju in pričakovanju. Huub Oosterhuils

xxx

Ta svet nam ne zadošča; je samo začetek, samo obljuba prihodnjega. Vemo, da obstaja še veliko več, kakor pa je to, kar s svojim čuti vidimo, slišimo in tipamo: vesoljstvo angelov in svetnikov, svet veličastva in lepote, prestol Jezusa Kristusa.(John Henry Newman)

xxx

Brez ljubezni vse poklekovanje in vse zvonjenje in vsi posti nič ne koristijo; če ne ljubiš, nisi kristjan. (Raoul Follereau)

Bralci pri bogoslužju

BRALCI BERIL: Šentviška Gora 2018

Maša Mlakar

15. 07.

 2. 09.

21. 10.

2. 12.

 

 

Zmaga Črv

22. 07.

 9. 09.

28. 10.

 9. 12.

 

 

Kristina Murovec

29. 07.

16. 09.

 1. 11.

16. 12.

 

 

Metka Feltrin

 5. 08.

23. 09.

4. 11.

23. 12.

 

 

Ksenija Pirih

12. 08.

30. 09.

11. 11.

 

 

 

Karmen Kragelj

19. 08.

7. 10.

18. 11.

 

 

 

Dolores Lapanja

26. 08.

14. 10.

25. 11.

 

 

 

Datumi so napisani za nedelje. Če je nedeljska sv. maša že v soboto, velja datum nedelje. Če bo vmes še kakšna sprememba, se bomo sproti dogovorili. ČE KDO NE MORE (različni vzroki) brati na določen datum, je prav, da poskrbi za zamenjavo!
Hvala za vaše lepo sodelovanje.

Ministriranje

STREŽNIKI:
Šentviška gora 2018/19

DAVID Bičič

MONIKA Bičič

14. 10.

25. 11.

 

24. 12.

27. 01.

10. 03.

 

20. 04.

26. 05.

EVA Mlakar

TJAŠA Kenda

21. 10.

 2. 12.

30. 12.

 3. 02.

17. 03.

21. 04.

 2. 06.

URBAN Feltrin

JAKOB Feltrin

1.
11.

 9. 12.

 1. 01.

2019

10. 02.

24. 03.

 

28. 04.

 9. 06.

ASJA Poljak

LAURA Poljak

 4. 11.

 16. 12.

 6. 01.

17. 02.

31. 03.

5. 05.

16. 06.

HANA Drole

META Drole

11. 11.

23. 12.

13. 01.

24. 02.

7. 04.

12. 05.

23. 06.

JULIJA Murovec

KATARINA Klemenčič

18. 11.

25. 12.

20. 01.

3. 03.

14. 04.

19. 05.

30. 06.

 

 

STREŽNIKI: Pečine 2018 - 19

DOMEN Kranjc

DENIS Kranjc 

30. 09.

 4. 11.

 9. 12.

1. 01. 2019

3. 02.

10. 03.

14. 04.

12. 05.

MIHA Lapanja

JURE Lapanja

 7. 10.

11. 11.

16. 12.

 

6. 01.

10. 02.

17. 03.

19. 04.

19. 05.

LUKA Kranjc

NEJC Pisk

14. 10.

18. 11.

23. 12.

13. 01.

17. 02.

24. 03.

21. 04.

26. 05.

ELA Jermol

MIA Jermol

21. 10.

25. 11.

 

25. 12.

20. 01.

24. 02.

31. 03.

28. 04.

2. 06.

EMA
Laharnar
 

NACE Laharnar

 1. 11.

2. 12.

30. 12.

27. 01.

3. 03.

7. 04.

5. 05.

9. 06.

Če veš, da ne boš mogel priti, si dolžan dobiti nadomestilo.

  • Napisani datumi so nedelje oz. prazniki. Če je nedeljska sv. maša na soboto, velja datum nedelje.

Župnija Šentviška Gora

05/381 50 50;  041 259 146
Šentviška Gora 41
5283 Slap ob Idrijci
Žpk Franc Kavčič 2005

Župnija Pečine

Pečine 39
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Župnija Ponikve

Ponikve 3
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Danetsoft