22. - 29. januar 2023    

»Spreobrníte se, približalo se je nebeško kraljestvo.«

Jezusova prednostna naloga je oznanjevanje. Jezus je v skladu z izvirnim pomenom besede predstavljen v drži glasnika, ki razglaša nekaj novega, ki posreduje prvo oznanilo. Jezus ni tako kot Krstnik "glas vpijočega v puščavi", ampak je pravi glasnik, ki prinaša sporočilo tja, kjer so ljudje. Tam si išče poslušalcev in nekega dne bo rekel svojim učencem, naj gredo, danes pa to govori nam.

------------------

Gospod Jezus, ki si na romanjih po palestinskih poteh izbral in poklical apostole in jim zaupal oznanjati evangelij, poučevati vernike in obhajati bogoslužje, daj, da tudi danes tvoji Cerkvi ne bodo manjkali »ribiči ljudi«, ki bodo odločno pustili vse in v popolni predanosti, kot duhovniki, vsem prinašali sad tvojega trpljenja, smrti in vstajenja.

Presveta Devica, ki si se brez obotavljanja podarila Vsemogočnemu za uresničitev njegovega odrešenjskega načrta, vlij vero v srca mladih, da bodo vedno goreči pastirji, ki bodo vodili krščansko ljudstvo na pot življenja, in Bogu posvečene duše, ki bodo v čistosti, uboštvu in pokorščini pričevale o osvobajajoči navzočnosti tvojega vstalega Sina. Amen. Po: sv. Janez Pavel II

 22. 01.                 

NEDELJA    

3. med letom

ned. Božje besede

9h

10.30h

Pečine    za ++ Jeklin, Pečine 19

Ponikve   za župnijo

23. 01.

Ponedeljek  

Henrik Suzo, rd

17h

Šentviška Gora

za vse ++, Pr. Brdo 31 in 32

24. 01.

Torek     

Frančišek Saleški, šk

8h

 

Šentviška Gora

za zdravje, Pr. Brdo 8

25. 01.

Sreda

Spreobrnitev ap. Pavla

17h

Šentviška Gora

za vse ++, Š. Gora 64

26. 01.

Četrtek

Timotej, Tit, šk

16.30h

Pečine

za + Dorotejo Jeklin, Pečine 66

27. 01.

Petek   

Angela Merici, dv.

17h

Ponikve

za ++ Jeklin, Ponikve 46

28. 01.

Sobota

Tomaž Akvinski, dh

17h

 

Pečine  /nedeljska/

Bogu, Materi Božji in angelom varuhom v priprošnjo

29. 01.

 

NEDELJA

4. med letom

 

9h

10.30h

Ponikve   za ++ starše Kikelj, Ponikve 51

Šentviška Gora   za župnijo

►Od 18. do 25. januarja po vsej Cerkvi poteka teden molitve za edinost kristjanov. Geslo: » Naučite se delati dobro, skrbite za pravico« (Iz 1,17)

► Nedelja Božje besede 2023: Razširi prostor svojega šotora, razpni pregrinjala svojih bivališč (Iz 54,2)          Vsi v Cerkvi smo povabljeni, da bi se lahko vedno bolj prepoznavali kot občestvo, ki je skupaj na poti, da bi lahko vedno bolj uresničevali svoje življenjsko poslanstvo in poslanstvo Cerkve kot Kristusovega telesa. Povabljeni smo, da vsi skupaj iščemo načine, kako prisluhniti Svetemu Duhu, ki po vsakem izmed vas govori naši Cerkvi, našim občestvom in skupnostim. Vendar Svetega Duha ni mogoče preprosto zajeti v svoje že pripravljene mehove in prostore. Treba si je vzeti čas in se spet učiti opazovati in prisluškovati kot otroci. Če ga želimo zaznati in zajeti, je potrebno razpenjati jadra v pravo smer, vztrajati tudi v brezveterju, ko se zdi, da Bog molči, da se nič ne premika, in vzdržati tudi, ko močno zapiha, ko piha od vsepovsod in včasih tudi kaj odpihne. Takrat je potrebno poprijeti za prave vrvi in privezati jadra na prave količke in sidra. Za takšno delo pa potrebujemo drug drugega. Nihče ne zmore sam obvladati vsega. Drug ob drugem bomo tudi lažje razločevali duhove in glasove. Veliko jih je namreč v ozračju in ni nujno, da vsi pihajo v pravo smer. So glasovi, ki nas spodbujajo k rasti in so glasovi, ki nas hočejo premamiti, ustaviti, preplašiti. Zato moramo poslušati z ljubeznijo, ki se ne boji zase in se ne boji drugega, ki »ne zavida, se ne ponaša, se ne napihuje, ne sramoti, ne išče svojega, se ne pusti razdražiti, ne misli hudega, se ne veseli krivice, veseli pa se resnice« (1 Kor 13,4-6). (Maksimiljan Matjaž, celjski škof)

--------------------

Zakaj bi svoj sklep odlašal na jutri? Vstani in takoj začni! Reci: zdaj je čas, da delam, zdaj je čas, da se bojujem, zdaj pravi čas, da se poboljšam. (Tomaž Kempčan)

nalagam novice...