14. - 21. avgust 2022     20. nedelja med letom   

Kako je z Božjim ognjem v tebi?

Ogenj pri preroških napovedih spremlja Božjo sodbo. Evangelist Luka ima v mislih krst v Duhu in z ognjem, ki se je začel na binkoštni praznik. Tedaj se je Sveti Duh razlil nad apostole v obliki ognjenih jezikov, ki so simbol Božje ljubezni.

V vseh jezikih sveta je ljubezen povezana z ognjem: nekoga goreče ljubimo, zanj v ljubezni gorimo, se zanj razvnemamo, po njem vroče hrepenimo. Ljubezen, srečna ali nesrečna, je vedno žar, ki greje in osrečuje ali pa žge in boli.  Nekdo je zapisal globoko modrost: »Tvoja vrednost se meri po velikosti plamena, ki ga nosiš v sebi.« V skrivnostnem poročilu v Razodetju beremo opomin: »Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč. Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem na tem, da te izpljunem iz svojih ust.«

Ogenj ljubezni greje, sveti, očiščuje, privablja ljudi in jih združuje. Zamislite si, kako je bilo na svetu v pradavnini, ko človek še ni poznal ognja. Vse je bilo hladno in mračno. Tak hlad in mrak bi vladala na svetu, če ne bi prišel Kristus, ki je vrgel ogenj na svet v želji, da bi se ta vnel. Ali se je tebe ta Božji ogenj že prijel? Ali je plamenica tvoje vere, ki jo moraš posredovati naprej, prižgana ali ugasnjena?  Po: S. Čuk, Misli srca

 14. 08.                      

NEDELJA    

20. med letom

 

 9h

10.30h      

Ponikve   za župnijo

Šentviška Gora   po namenu  - krst

 15. 08.

Ponedeljek  

MARIJINO VNEBOVZETJE

 veliki šmaren

zapovedan praznik

8h

 

9.15h

10.30h

 

Ponikve  

v čast Mariji Pomagaj za zdravje

Pečine  za župnijo

Šentviška Gora 

za + Marijo Kobal, P. Brdo 39

16. 08.

Torek     

Rok, spokornik

 

v Ročah

17. 08.

Sreda

Evzebij, pp, mč

8h

Šentviška Gora 

za + Vida Dakskobler

18. 08.

Četrtek

Helena (Alenka), ces.

 

19h

Pečine  

za + Albina in starše Bičič, Pečine 70

19. 08.

Petek 

Janez Eudes, dh

8.30h

Ponikve

za vse ++ iz druž. Pisk, Ponikve 58

20. 08.

Sobota

Bernard, opat

19h

 

Pečine   (nedeljska)

za + Ivano Bičič, Pečine 31

21. 08.

NEDELJA

21. med letom

9h

10.30h      

Ponikve   za + Zofijo Božič

Šentviška Gora  za župnijo

»Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi.  Velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja – kakor je govoril našim očetom – do Abrahama in njegovega roda na veke.« (prim. Lk 1,46–55)

Magnificat, ki ga je zapela Marija pri Elizabeti, je lahko tudi nam v pomoč, da najdemo pravilne besede pred Bogom. Ne potlači ničesar, kar smo hudega doživeli. Zato je primerna predvsem v situacijah, kadar nam ne gre zelo dobro. V takšnih situacijah zahvala že prehiteva rešitev. Sredi stiske že zaupamo, da nam bo Bog stal ob strani. To molitev lahko molimo tudi takrat, kadar smo pobegnili pred nevarnostjo ali pa smo bili rešeni iz neke nesreče ali bolezni. Takrat lahko postane zahvalna pesem, ki nas napolni z veseljem in radostjo.

V tej zahvalni pesmi nam Bog sam ponuja čudovite podobe. To so podobe, v katerih lahko izrazimo tudi svoja lastna spoznanja, v katerih lahko izrazimo svoje občutke, ki so pogosto prisotni na zelo zmeden način, in tako omogočimo, da se lahko spremenijo.            Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti

POSTANI MATI VSEH

O Brezmadežna, mnogi ne poznajo niti tvojega imena. Drugi tičijo v močvirju nemoralnosti in si ne upajo povzdigniti niti oči k tebi. Spet drugi menijo, da te za dosego svojih življenjskih ciljev ne potrebujejo. Obstajajo tudi mnogi, katerim satan, ki te sam noče priznati za Kraljico in je zato iz angela postal satan, prepoveduje poklekniti pred teboj. Mnogi te ljubijo, toda le malo je takih, ki so pripravljeni za tvojo ljubezen vse pretrpeti in sprejeti vsako delo, vsako trpljenje, celo žrtvovati življenje. Kdaj, o Gospodarica, boš zavladala v vseh srcih? Kdaj te bodo si prebivalci Zemlje priznali za svojo Mater in Očeta v nebesih za svojega Očeta, da se bodo potem čutili kot bratje med seboj?    Po. P. Bosmans, V tebi je sreča

nalagam novice...