Oznanila

17. - 25. december 2017

3. ADVENTNA nedelja

VIDCI Nevidnega

Večina ljudi ne premišljuje veliko o svojih očeh. Preprosto jih uporablja, bolje rečeno: z njimi vsak dan gleda in opazuje sto in tisoč reči okrog sebe.

Pisatelj Malega princa S. Exupery je povedal besede, ki so jih za njim mnogi ponavljali. Pravi, da je treba gledati s srcem, če hočemo stvari, ljudi in dogodke prav razumeti. Ni zanikal vloge, ki jo imajo oči v našem življenju, saj je tudi sam z njim gledal. Opozoril je le na resnico, da same telesne oči ne vidijo vsega in ne dosežejo bistva; da imajo stvari, ljudje in dogodki neko globljo vsebino in resničnost, do katerih se dokopljemo šele, ko pogledom oči dodamo poglede srca.

So pa ljudje, ki vidijo še več. Recimo Friderik Baraga – o njem so Indijanci, med katerimi je deloval kot misijonar, govorili: »Hodil je, kakor bi videl pred seboj neko skrivnostno luč.« Indijanci te luči niso videli. Baraga jim o njej ni pripovedoval. Toda ko so ga opazovali, kako odločno stopa pred njimi; ko so se spraševali, od kod jemlje moč za tako dolga in naporna potovanja, kako je neustavljiv v svojih načrtih, se jim je porodila misel: Neko luč vidi pred seboj.

Množica ob Jordanu se gnete okrog postavnega, z velblodjo kožo ogrnjenega moža. »Ali si ti Kristus, si Elija, si prerok …« ga sprašujejo. »Nič od tega nisem.« odgovarja. »Sem pa glas vpijočega. Vidim, česar vi ne vidite. Sredi med vami je Nekdo, ki ga ne poznate. Zastrte oči imate, ker imate zastrta srca. Spreobrnite se, odrecite se hudobiji, molite in pokoro delajte, glejte s srcem, pa se vam bodo oči odprle!«

Dejstvo je, da smo tudi mi toliko kristjani, kolikor smo resnično vidci Nevidnega. Po: F. Cerarju

17. 12.

 

NEDELJA    

3. ADVENTNA  

 

Božična devetdnevnica 

8.30h

 

    9.45h

 

11h    

 

Ponikve   

za župnije

Pečine

za + starše Jeklin, Pečine 19 a

Šentviška Gora

za + Kristino Pagon

18. 12.

Ponedeljek  

 

16.30h

 

Šentviška Gora

za ++ Črv, Daber 1

19. 12.

Torek

Urban V, pp

   8.30h 

Šentviška Gora

za ++ , (nam. cvetja 4)

20. 12.

Sreda

 

16h

Ponikve

za ++ Lapanja, Ponikve 40

21. 12.

Četrtek

Peter Kanizij, dh

16h

Pečine

za + Marijo Pisk, Pečine 48

22. 12.

Petek  

 

16.30h

Šentviška Gora

za vse ++, Š. Gora 53

23. 12.

Sobota  

Janez Kancij, dh

17h

Šentviška Gora  /nedeljska/

za + Ido in Stankota Klemenčič

24. 12.

NEDELJA

 

4. ADVENTNA - kvatre

Darovi za semenišče

 

----------------------------------------

 

9h

 

   10.30h

 

 

21h  

Pečine

za + Ano Laharnar, Pečine 51

Ponikve 

za + Marijo Kenda, Ponikve 2

      1.sveti večer

Šentviška Gora  

za župnije  

25. 12

Ponedeljek

 

BOŽIČ 

Gospodovo rojstvo

8.15h

 

9.30h

 

11h

Ponikve   

za + Marijo in Albina Kobal, Ponikve 6

Pečine

za župnije

Šentviška Gora

za + Ljudmilo in Antona Črv, Polje 8

 > Jutri (ponedeljek 18.12.) obisk bolnih in ostarelih na domu – od 9 ure naprej. Prosim, povejte, kam vse naj pridem!

> Verouk ta teden za 1. in 2. r. v sredo; v petek ni verouka. 
> Betlehemsko lučko boste lahko dobili v soboto in v nedeljo po sv. maši.
> Letos bom po Božiču obiskal in blagoslovil domove  po župniji Šentviška Gora. Spored bo objavljen
 naslednji teden.

XXX

Vsak mora v svojem srcu sam pripraviti prostor za Jezusa. Vsak mora sam zravnati Gospodovo pot in mu odpreti vrata svoje duše. To mora storiti prav vsak sam! Nihče ne more v srcu drugega pripravljati poti za Gospoda. A ne pozabimo, da le po zravnani poti se bo Odrešenik lahko približal najglobljemu kotičku našega srca. Naj bo to naša vzpodbuda v tem novem adventnem tednu, da bodo naša srca resnično pripravljena na njegov prihod.  Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B

xxx

December je za kristjana še posebej mesec poglabljanja razmerij med ljudmi ter med človekom in Bogom. Spomin na rojstvo Boga in človeka, ta čudež nad čudeži, nas k temu še posebej vabi.  (Vinko Škafar)

 

Bralci pri bogoslužju

BRALCI BERIL: Šentviška Gora 2017/18

Dolores Lapanja

29. 10.

10. 12.

14. 01.

4. 03.

8. 04.

27. 05.

Zmaga Črv

1.  11.

17. 12.

21. 01.  

11. 03.

15. 04.

3. 06.

Kristina Murovec

5. 11.

24. 12.

28. 01.  

18. 03.

22. 04.

10. 06.

Metka Feltrin

12. 11.

25. 12.

4. 02.

25. 03.

29. 04.

17. 06.

Ksenija Pirih

19. 11.

31. 12.

11. 02.

31. 03.

6. 05.

24. 06.

Karmen Kragelj

26. 11.

1. 01. 2018

18. 02.

31. 03.

13. 05.

1. 07.

Maša Mlakar

 3. 12.

 7. 01.

25. 02.

1.04.

20. 05.

8. 07.

Datumi so napisani za nedelje. Če je nedeljska sv. maša že v soboto, velja datum nedelje. Če bo vmes še kakšna sprememba, se bomo sproti dogovorili. ČE KDO NE MORE (različni vzroki) brati na določen datum, je prav, da poskrbi za zamenjavo!
Hvala za vaše lepo sodelovanje.

Ministriranje

STREŽNIKI:
Šentviška gora 2017-18

ASJA Poljak

HANA Drole

17. 09.

22. 10.

 

 5. 11.

 3. 12.

25. 12.

 

14. 01.

11. 02.

11. 03.

 

EVA
Mlakar

TJAŠA Kenda

24. 09.

29. 10.

12. 11.

10. 12.

31. 12.

21. 01.

18. 02.

18. 03.

URBAN Feltrin

JAKOB
Feltrin

1. 10.

 

19. 11.

17. 12.

1. 01.

2018

28. 01.

25. 02.

25. 03.

DAVID Bičič

MONIKA Bičič

15. 10.

  1. 11.

26. 11.

24. 12.

7. 01.

4. 02.

4. 03.

 

 

STREŽNIKI: Pečine 2017/18

EMA
Laharnar
 

MIHA Lapanja

12. 11.

10. 12.

 31. 12.

21. 01.

18. 02.

18. 03.

8. 04.

6. 05.

 

DOMEN Kranjc

DENIS Kranjc 

19. 11.

17. 12.

1. 01.

2018

28. 01.

25. 02.

25. 03.

15. 04.

13. 05.

LUKA Kranjc

NACE Laharnar  

26. 11.

24. 12.

7. 01.

4. 02.

4. 03.

30. 03.

22. 04.

20. 05.

ELA Jermol

MIA Jermol

3. 12.

25. 12.

 

14. 01.

11. 02.

11. 03.

1. 04.

29. 04.

27. 05.

Če veš, da ne boš mogel priti, si dolžan dobiti nadomestilo.

  • Napisani datumi so nedelje oz. prazniki. Če je nedeljska sv. maša na soboto, velja datum nedelje.

Župnija Šentviška Gora

05/381 50 50;  041 259 146
Šentviška Gora 41
5283 Slap ob Idrijci
Žpk Franc Kavčič 2005

Župnija Pečine

Pečine 39
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Župnija Ponikve

Ponikve 3
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Danetsoft